محمد استانستی

 

استانستی، محمد / 1352 

فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه هنرهای زیبا

وی مدرس رشته های نقاشی، مجسمه سازی و هنرهای تجسمی دانشکده های هنر تهران می باشد، وی تاکنون داوری چندین جشنواره را به عهده داشته است که از جمله آنها میتوان به جشنواره ملی نقاشی - خط و حروف نگاری رضوی اشاره کرد.