رضــا هدایــت

هدایــت، رضا / 1345   

او مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه هنـــر گرفته است و آثارش را در نمایشگاه های متعدد گروهی و انفرادی شرکت داده است.

دو کتاب به نام های" حیوانات نانجیب" و" زندگی یک لبخند" توسط او نوشته و تصویرسازی شده اند.

او عضو هیئت علمی دانشکده هنر سوره تهران است و به تدریس هنر در دانشگاه های هنری و هنرستان ها اشتغال دارد.