بهرام دبیری

دبیری، بهرام / 1329 

آثار او از دهه 60 به بعد، مضامین اساطیری و جستجو در نقاشی مدرن را دنبال می‌کند و به سوی ریشه‌ها و میراث تصویری ایران گرایش دارد.

در سال 1349 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد، در سال های آغاز دانشجویی تحت تاثیر نقاشانی چون بوش و برو گل قرار گرفت. با استادانی چون هانیبال الخاص، بهجت صدر، پرویز تناولی و روئین پاکباز کار کرد.

در یک نگاه کلی آثار بهرام دبیری را می توان به سه دوره تقسیم کرد: