کتایون کرمی

کرمی، کتایون / 1346

 

تحصیلات:

1365-1368 لیسانس معماری (ناتمام)، دانشگاه فنی خاورمیانه، آنکارا، ترکیه

1364-1365 پیش‌دانشگاهی، دانشگاه فنی خاورمیانه، آنکارا، ترکیه

 

نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی: