الهه حیدری

حیدری، الهه / 1347

 

جوایز:

1384 برنده جايزه اول چهارمين بيينال اصفهان

 

نمایشگاه‌های انفرادی:

 

نمایشگاه‌های گروهی: