داور یوسفی

 

 

 

 

 

یوسفی، داور / 1342

در سال 1378 در رشته نقاشي از دانشگاه آزاد فوق ليسانس گرفته است.

اين هنرمند مي گويد: "هر نقاشي دوست دارد بازتاب فرهنگ خود را خلق كند تا بتواند ارتباط جهاني برقرار كند. سعي كرده ام نقش مايه هاي ايران باستان را به شكل نويي ارائه و به دنيا معرفي كنم."

 

سوابق کاری:نمايشگاههاي انفرادي:


نمايشگاههاي گروهي:
بيش از 50 نمايشگاه گروهي در ايران، کانادا، کره جنوبي و امارات و شرکت در دو سالانه هاي دوم، سوم و ششم در موزه هنرهاي معاصر

 

از جمله آثار این هنرمند: