همکارانتهمینه یگانه
مدیر عامل انجمن کودکان و نوجوانان توانیاب و مدیر مالی

06/02/ 1344 در بروجرد متولد شد و مدرک کارشناسی خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه اسلامی واحد تهران جنوب اخذ نموده است. 20 سال مدیر مالی و اداری شرکت های مهندسین مشاورین رعدان، ایراتم و کاوشیار بود و از سال 1387 تاکنون به صورت داوطلب در سمت مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب و مدیر مالی دو انجمن احیاء ارزشها و توانیاب فعالیت می نماید.

 


 
                                                                                                                              
فاطمه صالحی شهرابی                                                                                      
مدیر عامل انجمن احیاء ارزش ها
1364/12/12 در تهران متولد شد و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ نموده است، وی از همان زمان دانشجویی در سال 87 به عنوان داوطلب فعالیت خود را آغاز، سپس به عنوان مسئول روابط عمومی مشغول به کار شد و از سال 1390 تاکنون به عنوان مدیر عامل انجمن احیاء ارزشها در این انجمن فعالیت می نماید.
                                                                                                

 
مریم چراغی                                                                                    
مدیر اجرایی گالری آشیانه مهر
1360/06/14 در بروجرد متولد شد و مدرک کارشناسی خود را در رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اخذ نموده است و دارای سابقه کار در مقطع پیش دبستانی و دبستان می باشد، وی از خرداد ماه سال 1394 تاکنون به عنوان مدیر اجرایی گالری آشیانه مهر در این انجمن فعالیت می نماید.
 

 معصومه صادقی
کارشناس امور مالی

08/25/ 1369 در تهران متولد شد و دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی است و از سال 1392 تاکنون به عنوان کارشناس امور مالی در این انجمن فعالیت می نماید.
 
سحر فیروز بخت
مسئول کلینیک

07/27/ 1367 در کرج متولد شد و مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم تربیتی/ مدیریت برنامه ریزی اخذ نموده است و از سال 1392 تاکنون به عنوان مسئول کلینیک در این انجمن فعالیت می نماید.

 
رزا شفاف
مدیر IT  و مسئول سایت
02/04/ 1367 در بروجرد متولد شد و دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته کامپیوتر/ نرم افزار از دانشگاه آزاد قزوین است و از اردیبهشت سال 1393 تاکنون به عنوان مدیر IT و مسئول سایت در این انجمن فعالیت می نماید.

 
سارا خیری کادیجانی
مدیر روابط عمومی
07/12/ 1368 در تهران متولد شد و دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد کرج است و از آبان ماه 1393 تاکنون به عنوان مدیر روابط عمومی در این انجمن فعالیت می نماید.
 
زهـــرا خانجانی بلیلی
مسئول دفتر

06/19/ 1352 در تهران متولد شد و مدرک کارشناسی خود را در رشته پرستاری از دانشگاه آزاد علوم پزشکی خلخال اخذ نموده است، عضو هیأت امنا انجمن کودکان و نوجوانان توانیاب می باشد و از سال 1385 تاکنون به عنوان مسئول دفتر در این انجمن فعالیت می نماید.
 
محمد بهمنی
اپراتور تلفن
05/04/ 1341 در تهران متولد شد و از سال 1392 تاکنون به عنوان اپراتور تلفن در این انجمن فعالیت می نماید.