نمایشگاه گروهی زنان معاصر ایران (کلک لیلی)

نام هنرمندان: شادی قدیریان، کتایون کرمی، مینا قاضیانی، ساغر دیری، فیروزه امینی، مهرنوش حریرچی، رعنا صادقیان، گیزلا سینایی