نمایشگاه این پرنده های لعنتی

آثار مصطفی خزایی

افتتاحیه جمعه 28 مهر از ساعت 16 الی 20

بازدید 29 مهر الی 5 آبان از ساعت 9 الی 18 بعد از ظهر