نمایشگاه آثار نقاشی علی معانی

افتتاحیه، 7 الی 11 مهر ماه از ساعت 16 الی 20

بازدید در ایام هفته از ساعت 9 الی 18