نمایشگاه "مشق سرخ"

آثار عظیم فلاح

2 تا 20 آبان 1393 نگارخانه آشیانه مهر

افتتاحیه 2 آبان ساعت 16 الی 18:30