نمایشگاه نقاشی های انتزاعی علی معانی (نقطه)

افتتاحیه: جمعه 5 دی ماه 1393 از ساعت 16 الی 20

اختتامیه: چهارشنبه 10 دی ماه 1393  از ساعت 10 الی 17