دعوت به بازدید

نگارخانه آشیانه مهر، آثار ارزنده هنرمندان نیکوکار کشورمان، که آثار بدیع هنری خود را بمنظور توانبخشی کودکان توانیاب و حمایت از کودکان یتیم ایدز اهدا نموده اند را به نمایش گذارده است.

از تمامی هنرمندان و هنردوستان نیکوکار دعوت بعمل آید، با بازدید از نمایشگاه آثار اهدائی ما را در خدمات انسانی و فرهنگی مان یاری و مساعدت فرمائید.


دفعات بازدید : 445